ایا رجوی وعضدانلوخط تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته را میروند

برای فرارازپاسخگویی بحث انقلاب رارجوی پیش کشید ودیدیم که بلافاصله علی زرکش وتعدادی را محاکمه وایزوله کردند وهرکس هم حرفی میزدبا عواقب ان روبرومیشد این تعغیر نقطه اشتراک تقی شهرام ودوستانش ورجویست برای حفظ پایه های نظریه خود ؛ که درهردواندیشه اولا رهبری همه کاره وتمام تصمیمات رامیگیرد انتقاد پذیرنیست وجواب راباگلوله وشکنجه واتش زدن میدهند

ایا رجوی وعضدانلوخط تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته را میروند

درسال پنجاه وچهاروقتی تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته وتعدادی مارکسیست شده وبه اعتقادات قبلی خود پشت کردند مخالفین خود ویا کسانی که حاضرنشدنداعتقادات انها رابپذیرند را شکنجه وکشته واتش میزدند که نمونه بارزان مجید شریف واقفی ومحمد یقینی بود ولی تعداد زیادی راکشتند ودهان هرمخالفی راباگلوله سوراخ کرده ودهانش رابرای همیشه می بستند این حرکت ضد انسانی چیزی جزء جنایت وتبهکاری ومافیایی به اسم تشکیلات ومبارزه نبود انها ازاسم مبارزه برای جنایتهایشون استفاده میکردند وگرنه هرادم ساده که هیچ ازمبارزه نمیداند اینگونه حرکات برایش قابل قبول نیست وبلافاصله ان راجنایت میشمارد تاچه رسد به کسانی که دردرون تشکیلات درحال جنگ بادشمن برای ازادی واستقلال ملت خود واوردن حقوق بشروعدالت وبرابری هم باشند صدبارضریب جنایتکاری رابیشتربالا برده وبه عمل میچسباند این عمل چه زمانی شروع شد زمانی که تعغیرایدئولوژی دادند سوالی که مطرح است اینه ایا انها تعغیرایدئولوژی دادند که جنایت کنند یا اینکه جنایت کردند که بتوانندپایه های تعغیرات فکری را حفظ کنند ؟ هرکدام باشد چیزی ازجنایت کم نمیکند ولی بنظربنده انها جنایت کردند تابتوانند پایه های تعغیرات فکری را حفظ ونگه دارند با این مقدمه میرویم به برسی عملکرد رجوی وعضدانلو تا ببینیم ازکجا شروع وبرای چی بوده وهست دردرون سازمان مجاهدین برهبری مسعود رجوی تا قبل ازانقلاب ایدئولوژیک ازاین خبرها نبود حداقل بنده خبرندارم ولی وقتی انقلاب شروع شد مخالفینی داشت چرا برای اینکه این تعغیرناگهانی دردرون واعتقادات حاصل جمع بندی وگذرازپروسه تعغیرات کمی به کیفی نبود بلکه بخاطراین بود که بخاطرعمل ضد انقلابی وضد مردمی جنگ چریک شهری وکشته شدن تعداد زیادی ازنیروها واسیروزندانی شدن انها وبریدن مسولین وفراربخارجه وازهم پاشیدن تشکیلات وشروع انتقادات ؛برای فرارازپاسخگویی بحث انقلاب رارجوی پیش کشید ودیدیم که بلافاصله علی زرکش وتعدادی را محاکمه وایزوله کردند وهرکس هم حرفی میزدبا عواقب ان روبرومیشد این تعغیر نقطه اشتراک تقی شهرام ودوستانش ورجویست برای حفظ پایه های نظریه خود ؛ که درهردواندیشه اولا رهبری همه کاره وتمام تصمیمات رامیگیرد انتقاد پذیرنیست وجواب راباگلوله وشکنجه واتش زدن میدهند که این کارها بیانگربی بته گی وجوابگو نبودن ایدئولوژی ست اتفاقا هردونظر مثل هم به ادمکشی ودیکتاتوری واستبداد وعدم تحمل مخالف ومنتقد راه برده است بعد سال 63 انقلاب که امد باخودش عدم بردباری وتحمل وکشتن وشکنجه وزندان مخالفین واتش زدن انها راهم اورد یعنی نابودی مخالفین ویک کاسه کردن قدرت دردست رهبررادرپی داشت وبرای همین هم انقلاب شد وقتی رهبربه این نقطه رسید دست به قلع وقمع مخالفین زد ازجمله بالاترین مسولین سازمان که قدرت اعدام انها رانداشت خلع رده شدند زندانهای سال74 وکشته شدن تعدادی وشکنجه بقیه وخلع رده شدن خیلی ها وجو بگیروببند وایجاد ترس وجو امنیتی ازنشانه های ان است بله رجوی وعضدانلو دقیقا همان راه تقی شهرام وبهرام ارام ووحید افراخته رارفتند وهمانند انها دست به ترورشخصیت افراد وایزوله وبعد هم سربه نیست کردندویا تحویل عراق دادند ویادرمرزها ومیدانهای مین رها شده انهایی هم که توانستند ردبشوند گرفتارحاکمیت دینی شدند ویک تصفیه حساب خونین با اوردن انقلاب ایدئولوژیک راسازماندهی وعملی کردند سوال بعدی اینه که ایا چنین تفکراتی موفق میشود ؟  تاریخ نشان داده که اینها هم عمری دارند ووقت معینی ونابودی واضمحلال انها هم مثل بقیه درانتظارودرراه است بقول مسلمانها وقران ما برای هرچیزی زمان ووقت معینی مشخص کردیم که زمانش که برسد لحظه ای گریزی ازان نیست وجدایی ها ازرجوی دقیقا بخاطر کارکردها وکشک وپوشال بودن انقلاب وعواقب کشتاروعدم تحمل مخالف ومنتقد است که ادامه خواهد داشت وتاروزوزمان موعود متوقف نخواهد شد 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s