چرارجوی هیچ وقت یک کلمه ازاستقلال نمیگوید

سرزمین چیست دریک کلمه سرزمین یعنی استقلال واستقلال یعنی منافع ملی ومنافع ملی یعنی زندگی درامنیت وارامش بدون استقلال زندگی نیست عذاب وبرده گی وناامیدی ویاس ازرحمت خداست
ازادی بعد استقلال وسرزمین معنی پیدا میکند ازادی یعنی انسانها چگونه وبا چه منطق وروشی زندگی خودراشکل میدهند چگونه روابط اجتماعی خودرا تعریف میکنند بدون استقلال زندگی وجود ندارد وبی معنی ست ولی بدون ازادی میشود زندگی کرد کما اینکه درطول تاریخ انسانها با حکومتهای دیکتاتوری بسیاری روبروبوده اند ولی با کمی مشکلات به زندگی خود ادامه داده اند

چرارجوی هیچ وقت یک کلمه ازاستقلال نمیگوید

اصلی ترین اختلاف بنده با اقا وخانم رجوی درهمین رابطه بود ازاشتباهات خودم که بارها نوشته ومسولیت انراهرباربعهده گرفته ام که انهم رفتن به عراق بود بازدراینجا یاد اوری میکنم اصلی ترین اشتباه بنده خروج ازکشورورفتن به عراق بود ، چرا اشتباه ؟ چون فرد ایرانگرایی بودم استقلال مهمترین موضوع ومسئله درتفکرایرانگرایی ست وقتی درتفکرنباشد ویا برخلاف عمل شود صددرصد وابستگی راهمراه خود دارد ونمیشود چنین افرادی را ایران گرای وطن پرست نامید همانطورکه بارها گفتم زمانی متوجه تناقض تئوری با عمل خود شدم که کارازکارگذشته بود با خروج ازکشورورفتن به عراق هم وابستگی خود را مهرکردم هم بی وطنی وضدیت با وطن رابنمایش گذاشتم اما جواب سوال
درایرانگرایی سرزمین برانسانهایی که دران زندگی میکنند الویت دارد چرا ؟ جهان که ایران هم جزیی ازان است پنج میلیاردسال قبل ازانسان شکل گرفته تمام موجودات دران وبا ان خلق شده اند که انسان اخرین موجود خلق شده است سرزمین محل زندگی ست اگرسرزمین بتاراج برود هیچ زندگی درستی دران قابل تصورنیست کشورهای افغانستان وعراق وسوریه ولیبی ویمن را نگاه کنید چه کسی مدعیست که توانسته اند دربیست سال گذشته زندگی درستی داشته باشد یا چرا ما برای سرزمین جان خود را میدهیم ؟ چرا اقا وخانم رجوی مدعی هستند که برای مردم وکشورجان خودراداده اند ؟ چرا میگید ما درجنگ برعلیه عراق شرکت کردیم ؟ وده ها چرای دیگرتمامی اینها ثابت میکند که سرزمین الویت برانسانها دارد سرزمین چیست دریک کلمه سرزمین یعنی استقلال واستقلال یعنی منافع ملی ومنافع ملی یعنی زندگی درامنیت وارامش بدون استقلال زندگی نیست عذاب وبرده گی وناامیدی ویاس ازرحمت خداست
ازادی بعد استقلال وسرزمین معنی پیدا میکند ازادی یعنی انسانها چگونه وبا چه منطق وروشی زندگی خودراشکل میدهند چگونه روابط اجتماعی خودرا تعریف میکنند بدون استقلال زندگی وجود ندارد وبی معنی ست ولی بدون ازادی میشود زندگی کرد کما اینکه درطول تاریخ انسانها با حکومتهای دیکتاتوری بسیاری روبروبوده اند ولی با کمی مشکلات به زندگی خود ادامه داده اند ولی وقتی با هجوم خارجی اسکندروچنگیز واعراب وعثمانی وتزارها وملکه انگلیس روبرو بوده اند همه چیزنابود شده است درازادی الویت با انسان است چون انسان هستم وهمه چیزدرخدمت انسان پس مجازم هرکاری رابکنم عملکرد اصلاح طلبان ازاینجا نشات میگیرد چه بلایی سرمملکت ومردم اوردند الویت انسان برسرزمین خودبخود الویت ازادی براستقلال را بهمراه دارد که نشات گرفته ازجهانگرایی ونولیبرالیسم هارووحشی ست جهان مال ماست سرزمین ها مال ماست ، ازادیم هرغلطی که خواستیم بکنیم  
سوالی که مطرح است چرا رجوی هیچ وقت دم ازاستقلال نمیزند ویک کلمه نمیگوید ولی شب وروز برازادی میدمد ، گوگیجه ازادی میگیرد برای ازادی تب میکند ، چرا الویت اول واصلی را ول کرده به فرعی وبه حاشیه میپردازد ؟
دو دلیل بیشترندارد یکی اگرازاستقلال دم بزند باید ازقدرت پرستی ورسیدن بقدرت دست بردارد با توجه به اوضاع فکری وایدئولوژیک رجوی امکان پذیرنیست زیرا مرگ خود را امضا کرده است استراتژی ها دراین راستا شکل گرفته وبهمین دلیل سرش درگل فرورفته چون خردرباتلاق گیرمیکند
دوم اگرازاستقلال دم بزند نمیتواند اویزان دشمنان کشوروادمخواران با نحله های فکری متفاوت همنوا وهمسازشود تا به قدرت برسد پولی نیست حمایت وامکانات درمحاق است بهمین دودلیل واژگان ومحتوای انها را عکس بخورد مردم میدهد ازنظرفکری ونحوه تفکرورسیدن به هدف عوامفریبی انجام میدهد زیرا درتفکرازدی مردم رافریب وصاحبان منافع رابا خود همراه میکند ولی دراستقلال اینگونه نیست تنها میماند منافع ملی راقربانی منافع فردی وقدرت پرستی میکند بهترین راه الویت دادن ازادی براستقلال است واین همان فریب بزرگ وتاریخی دشمنان کشورومردم است که درحال اجرای ان هستند اقای رجوی دنباله روی جهانگرایی یا بهتراست بگویم بی وطنی ست طرفدارنولیبرالیزم هارووحشی وضد انسانی ست واوامرانها را بنام انقلابی اجرا میکند همنوا با سران فاسد اصلاح طلبان درایران است که نتیجه وکارکرد عملی وهماهنگی انها رادرطی سالیان شاهد بوده وهستیم که اخرین ان اشوب اگاهانه توسط اصلاح طلبان وهمنوایی وحمایت دشمنان ونولیبرالهای خارجی درجریان خوزستان هستیم سرزمین برانسانهایی که روی ان زندگی میکنند واستقلال برازادی الویت  وارجحیت دارد فریب نخورید ازادی بعد استقلال معنی پیدا میکند  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s