اویزان شدن رجوی ها به اسطرلاب

هرصدهزارسال یکباراتفاق میافتد انهم فقط درزمانی اتفاق میافتد که دوستاره نپتون وپلوتون درمداربیست وهشت درجه شرقی ودوازده درجه غربی درامتداد خورشید قرارگرفته واقعه بزرگی را نوید میدهند انهم همزمانی امسال سالگرد پروازبزرگ رهبرعقیدتی وولی فقیه مقاومت ازتهران به پاریس درروز عید غدیرخم است بمیمنت همین تقارن منجم باشی این روزراروزجشن وشادی تفسیرفرمودند که رهبر برای قدردانی ازاین روزبه نخجیردردهکده مانزرفته وبه شکاربپردازد درنخجیرمطربان نواختند وخنیاگران به رقص وپایکوبی ورهبربه شکارپرداخت وخریکی ازاهالی همان روستا را شکارواطرافیان اطعمه واشربه تناول فرمودند کباب خربا اب زرشک مزین سفره ملوکانه بود درپایان رهبرتعهد سرنگونی موسسان پنجم رادرنخجیردرون ساکها جاسازی وبارماشین بسلامتی ومیمنت به کاخ بازگشتند اما داستان چیست

اویزان شدن رجوی ها به اسطرلاب

ستاره شناسان ومنجم باشی های اقای رجوی ازرصد ستارگان وتنظیم اسطرلاب خود برستاره های نپتون وپلتون موفق به کشف عجیبی شدند که هرصدهزارسال یکباراتفاق میافتد انهم فقط درزمانی اتفاق میافتد که دوستاره نپتون وپلوتون درمداربیست وهشت درجه شرقی ودوازده درجه غربی درامتداد خورشید قرارگرفته واقعه بزرگی را نوید میدهند انهم همزمانی امسال سالگرد پروازبزرگ رهبرعقیدتی وولی فقیه مقاومت ازتهران به پاریس درروز عید غدیرخم است بمیمنت همین تقارن منجم باشی این روزراروزجشن وشادی تفسیرفرمودند که رهبر برای قدردانی ازاین روزبه نخجیردردهکده مانزرفته وبه شکاربپردازد درنخجیرمطربان نواختند وخنیاگران به رقص وپایکوبی ورهبربه شکارپرداخت وخریکی ازاهالی همان روستا را شکارواطرافیان اطعمه واشربه تناول فرمودند کباب خربا اب زرشک مزین سفره ملوکانه بود درپایان رهبرتعهد سرنگونی موسسان پنجم رادرنخجیردرون ساکها جاسازی وبارماشین بسلامتی ومیمنت به کاخ بازگشتند اما داستان چیست
درسایت رجوی مطلبی را انتشارداده درهمین رابطه بعد ازتعریف وتمجید ازپروازوضربه به حکومت انهم ازمهمترین پایگاه انها مدعی شده که حکومت اشغالگرایران هنوزهم درحال سوختن وجلزوولز هستند بعد هم کلی ازسرهنگ معزی خلبان مورد اعتماد شاه وساواک بخوانید مامورسازمان جاسوسی امریکا سیا چه فداکاری ها کرد وسالم درفرانسه بزمین نشست ولی نمیگوید این همه حمایت وهماهنگی بین المللی ازطرف چه کشورها وکسانی صورت گرفت نمیگوید علی رغم دستورشلیک چرا خلبانان جنگنده بجای شلیک سرخودراکج وبه پایگاه های خود بازگشتند چه کشورهایی فرمان عدم شلیک دادند سازمان مجاهدین طوری وانمود میکند که بخاطراینکه حکومت خمینی اشغالگربود مردم تماما هوادارمجاهدین ومخالف اشغالگربودند درنتیجه با همکاری همین ارتشی های انقلابی توانست فرارکند چرا ؟
یک دلیل بیشترندارد طبق معمول دروغ میگوید تا فرمان ازبیرون وهمکاری وهمراهی وطراحی وحمایت دشمنان ایران یعنی ادمخواران غربی رابپوشاند ومزدوران سازمان سیا ازجمله سرهنگ معزی را انقلابی بمردم غالب کند فکرکنم انقلابی های عشایرعراق وسوریه مورد حمایت اقاوخانم رجوی ازسرهنگ معزی ها انقلابی گری را یاد گرفته بودند
اگرحکومت اشغالگربود پس چرا 99ونیم درصد مردم درقانون اساسی شرکت وگفتند حکومت اسلامی میخواهیم ؟ چرا خودت اشغالگررا پدربزرگواروانقلابی ترین فرد جهان مینامیدی ؟ چراخواهان محاکمه کارمندان سفارت امریکا درتهران وتبدیل سفارت به موزه عبرت توسط اشغالگربودی ؟ چرا با اشغالگرتام وتمام همکاری کردی مگرنیروهای خود رابرای حفاظت ازجان اشغالگردردوازده بهمن به فرودگاه مهراباد ومسیرتا بهشت زهرا وازانجا تا خونه نفرستادی ؟ ایا احمق بودی نفهمیدی یا اگاهانه با اشغالگرهمکاری وهمنوایی تام وتمام کردی امروزازکی طلبکاری ؟ حقیقت این است که عربستان میگوید خوزستان توسط ایران اشغال شده وجزسرزمین ایران نیست رجوی به این دلیل اخوند ها را اشغالگرمیداند که اولا حرف وادعای مالکیت عربستان برخوزستان را تائید میکند دوم زمینه سازی برای اشغال ایران توسط استعمارگران رافراهم میکند باقی حرفها بهانه است به بهانه تقارن روز فراربا عید غدیردنبال تحقق اهداف دشمنان درایران است چون وقتی دم ازاشغال میزند ازنظرحقوق بین الملل تا انجایی که بنده اطلاع دارم کمک سایرین برای بیرون کردن اشغالگرمجازاست ورجوی میخواهدمثل جنگ دوم جهانی  ورودارتش کشورهای دیگربه ایران را توجیح واذهان مردم را اماده کند استفاده ازجادو جنبل اخوندی ومذهبی وخدایی کردن روزفراربا عید غدیردرهمین راستاست حکومت اخوندها بهانه وایران نشانه است
 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s