ایا اقای رجوی فرزند فراماسیون است

چرا رجوی اینقدرحقیقتها رابرای ما ومردم میپوشاند ودرست عکس واقعیتها حرف میزند ؟ هرساله داد وقال مصدق چنین وچنان راه میاندازد ایا ازاین اسناد بی اطلاع است ؟ که وای بحال ما ومردم وسازمان مجاهدین وشورا وهواداران که چنین رهبرعقیدتی بی اطلاع ازتاریخ هفتاد سال گذشته دارند پس چگونه ازتاریخ هفت تا ده هزارساله ایران اطلاع وازتجارب استفاده ودرس میگیرد ؟ قران سه ابزارکلی ومهم برای شناخت معرفی میکند تاریخ ، طبیعت وانسان  مگرتاریخ یکی ازابزاربسیارمهم شناخت نیست چرا قران اینقدرروی تاریخ حساس است میگوید اولم یسیروفی الارض کیف کان عاقبت الذین من قبلهم وایات بسیار….اگراستفاده میکرد

ایا اقای رجوی فرزند فراماسیون است

اقای حشمت رئیسی دو برنامه درباره مصدق داشت که مرا بشدت تکون داد چند روزی ذهنم درگیر بود اقای رئیسی اسنادی را ازسخنرانی ها ونامه ها با امضاء مصدق درمجلس افشا کرد که مصدق با انگلیس رابطه داشته ودلیران تنگستان را با پیشنهاد خودش به انگلیس سرکوب کرده است ملی شدن صنعت نفت نه پیشنهاد مصدق بوده نه دکترفاطمی بلکه پیشنهاد یک خانم بوده و…..اقای رجوی درطی سالیان بما اینطورالقا میکرد که مصدق انقلابی ووطن پرست وفلان وبهمان بوده ما هم فرزندان وادامه دهنده راه او هستیم یاد اوری میکرد که مصدق ارزو داشته جوانان ایران دارای سلاح باشند مجاهدین همان کسانی هستند که مصدق بدنبال انها بود اگرمجاهدین انزمان بودند کودتا را شکست میدادند کمبود انزمان نبود مجاهدین مسلح بوده ولاغیرازاین بابت که حزب توده دارای سلاح بوده وازمصدق درجریان کودتا حمایت نکرده بشدت انتقاد ومورد حمله قراروانها را خائن مینامید، با معرفی اینچنینی نتیجه میگرفت چون دراخرعمری به جنگ مسلحانه اعتقاد پیدا کرده پس انقلابی ست اگرزنده بود دنباله رو مجاهدین میشد فقط انزمان رجوی رهبرنبوده که مصدق با نام وسروپای او به تبعید رفته باشد تا رجوی ها ازان سو استفاده کنند بنده هم هیچ کجای تاریخ انزمان این اسناد راندیده بودم هرچه نوشته شده بود بدفاع ازاو بود با توجه به اعتمادی که به رجوی داشتیم هرگزدرباره صحبتهای او شک نمیکردیم هرچه بود رابپای بیسوادی خود مینوشتیم رجوی هم سو استفاده کرده هرچه دلش میخواست بخورد ما میداد ماهم مثل برده قبول وطوطی وارحرفهای اورا تکرارمیکردیم اما بنده همیشه دوسوال برایم مطرح بود با توجه به اینکه مصدق جزء قاجاریه وخودش ملاک بود چگونه وچرا با انگلیس که درتاروپود دولتهای قاجارنفوذ داشت وحامی فئودالیسم درایران بود به ضدیت برخا ست ؟ اگرمخالف فئودالیسم وحامی بورژوازی بوده چرا امریکا برعلیه او کودتا کرد ؟ دوم چرا اورا سرنگون کردند ؟ درچند روزگذشته که روی ان فکرمیکردم جواب هردوسوال چند ده ساله خود را یافتم
به موضوع باید طبقاتی نگاه وتحلیل کرد اولا مصدق مخالف انگلیس وفراماسیون انگلیس نبوده چون خودش با فراماسونرهای ایران رابطه تنگاتنگی داشته دایی وبچه خواهروفامیلهای او جزفراماسیون بوده اند مصدق با انها ونمایندگان انگلیس جلسه برگزارمیکرده بشدت طرفدارفئودالیسم ومخالف بورژوازی درایران بوده اگرنبوده پس این رابطه ها چیست ؟
دوم او بخاطرضدیت با انگلیس سرنگون نشده بلکه قربانی جنگ دو استعماروفئودالیسم شده «چگونه ؟ » بعد جنگ جهانی وشکستها وافول انگلیس امریکای نیازداشت ایران را تحت سیطره خود دربیاورد وخط بورژوازی را پیش ببرد با سرنگونی مصدق اولا انگلیس راازایران بیرون میکرد دوم راه بورژوازی با انقلاب سفید شاه بازمیشد با بودن مصدق درراس حکومت امکان پیش برد چنین خطی عملی نبود می بایست سرنگون میشد تا شاه بدون مخالفت دربالا ، درپایین انقلاب سفید یا انقلاب بورژوازی ولیبرالیسم درایران راپیش میبرد با کودتا علیه مصدق فئودالیسم درایران مثل کشورهای اروپایی وامریکا نابود وبورژوازی مسلط میشد فرقش دراین است که درایران بدلیل تسلط انگلیس دوقرن دیرترعملی شد ونگذاشتند انقلاب بورژوازی مشروطه پیروز شود بهمین دلایل مصدق قربانی دودیدگاه وگذارازیکی به دیگریست نه اینکه او انقلابی شش اتشه انچنانی ویا عمیقا وطن پرست وحامی محرومان بوده که رجوی میگفت حال با یک سوال اساسی روبرو میشویم چرا رجوی اینقدرحقیقتها رابرای ما ومردم میپوشاند ودرست عکس واقعیتها حرف میزند ؟ هرساله داد وقال مصدق چنین وچنان راه میاندازد ایا ازاین اسناد بی اطلاع است ؟ که وای بحال ما ومردم وسازمان مجاهدین وشورا وهواداران که چنین رهبرعقیدتی بی اطلاع ازتاریخ هفتاد سال گذشته دارند پس چگونه ازتاریخ هفت تا ده هزارساله ایران اطلاع وازتجارب استفاده ودرس میگیرد ؟ قران سه ابزارکلی ومهم برای شناخت معرفی میکند تاریخ ، طبیعت وانسان  مگرتاریخ یکی ازابزاربسیارمهم شناخت نیست چرا قران اینقدرروی تاریخ حساس است میگوید اولم یسیروفی الارض کیف کان عاقبت الذین من قبلهم وایات بسیار….اگراستفاده میکرد میفهمید که ایجاد جنگهای داخلی ورفتن بسمت کشوری که درحال جنگ با کشورخودش است ازهرنظرخلاف واقعیت بوده ونابود کننده است ایا رجوی که اینقدرازمصدق دفاع میکند خودش فرزند فراماسیون درایران نیست که اعتقادی وعملی اینقدربه مصدق نزدیک است ؟ اگراینگونه به مسایل نگاه کنیم عملکردهای رجوی وحرفهای او قابل فهم میشود ماموراست ومعذور  

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s