رجوی ها شیاطین عصرحاضرند

ایا رجوی هم فاشیست است یا خیراگرچماقداری ویژگی فاشیسم است
اقا وخانم رجوی چرا ما را درداخل تشکیلات تف باران میکردید چرا کتک میزدید چرا درنشستها نیروهای خود را به فحشهای ناموسی میکشوندی وما را تخم حرام وزنا زاده وسرراهی ومتولد فلان خونه ها وپفیوز وبی ناموس نام گذاری واتهام میزدی انهم توسط زنهایی که اعضای رهبری تشکیلات بودند ؟ کمرچند نفررا زیرمشت لگد داغون کردی چقدرصورتها رابا مشت متورم وسیاه کردی ؟ چقدرسیلی به بنا گوش نفرات درنشستها زدی ؟ چقدرنفرات رابزندان انداخته وزیرشکنجه کشتی وجهان خبردارنشد جسدها وقبرهاشون چی شد ؟ چقدرنفرات را سیانورخورکردی ؟ درجریان انتخابات درینگه دنیا چقدرزنان ومردان ایرانی را بخاطرشرکت درانتخابات چماق کوب کردی ودست وپا شکستی یاران تو نبودند ؟ چقدرجدا شده ها ازتشکیلات خود را تهدید به شناسایی ودادگاه واعدام میکنی ؟ چقدرروزنامه نگاران را تهدید کرده ومیکنی ؟ چقدر فرزندان ونیروهای خود رابا مارک واتهام وچسبوندن به حکومت ووزارت اطلاعات ایران ترورشخصیتی میکنی ؟ اینگونه حرفها بسیاراست حال بما بگویید فاشیست کیست
…..

رجوی ها شیاطین عصرحاضرند

 درسایت مجاهد نوشتاری منتشرکرده مبنی براینکه چماق داری ازویژگیهای فاشیست است بعد هم نمونه هایی اورده ودرنهایت حکومت ایران رافاشیست قلمداد کرده است بنده کاملا قبول دارم که حاکمیت فاشیسم که چه عرض کنم پدرخوانده فاشیسم است اما ببینیم ایا رجوی هم فاشیست است یا خیراگرچماقداری ویژگی فاشیسم است
اقا وخانم رجوی چرا ما را درداخل تشکیلات تف باران میکردید چرا کتک میزدید چرا درنشستها نیروهای خود را به فحشهای ناموسی میکشوندی وما را تخم حرام وزنا زاده وسرراهی ومتولد فلان خونه ها وپفیوز وبی ناموس نام گذاری واتهام میزدی انهم توسط زنهایی که اعضای رهبری تشکیلات بودند ؟ کمرچند نفررا زیرمشت لگد داغون کردی چقدرصورتها رابا مشت متورم وسیاه کردی ؟ چقدرسیلی به بنا گوش نفرات درنشستها زدی ؟ چقدرنفرات رابزندان انداخته وزیرشکنجه کشتی وجهان خبردارنشد جسدها وقبرهاشون چی شد ؟ چقدرنفرات را سیانورخورکردی ؟ درجریان انتخابات درینگه دنیا چقدرزنان ومردان ایرانی را بخاطرشرکت درانتخابات چماق کوب کردی ودست وپا شکستی یاران تو نبودند ؟ چقدرجدا شده ها ازتشکیلات خود را تهدید به شناسایی ودادگاه واعدام میکنی ؟ چقدرروزنامه نگاران را تهدید کرده ومیکنی ؟ چقدر فرزندان ونیروهای خود رابا مارک واتهام وچسبوندن به حکومت ووزارت اطلاعات ایران ترورشخصیتی میکنی ؟ اینگونه حرفها بسیاراست حال بما بگویید فاشیست کیست اقا وخانم اگرگذشته وحال شما را درکنارهم قراربدهیم شما کپی موسیلینی وهیتلر هستید مگرانها چکارمیکردند هرمخالفی را با اتهام یهود بودن به کوره های ادمسوزی میفرستادند ، چند نفرازنیروهای تشکیلاتی بخاطرفشارها وشکنجه های جسمی وروحی وروانی دست به خود سوزی زده وخود را درکوره انسان سوزی اشرف سوزاندند تا ازشر شما خلاص شوند ؟ شما بعنوان رهبران نباید اولین پاسخگوی این همه جرم وخیانت به بشریت باشید ؟ چقدراعتمادها را با نامردانه وخیانتکارانه ترین شکل وفرم پرپرکردید این مسایل ازویژگیهای فاشیسم ونازیسم نیست ؟ ازنظربنده شما موسیلینی وهیتلرکه چه عرض کنم عین شیطان رجیم هستید که هرنفرصبح که ازخواب بیدارمیشود اول باید شما را رجم کرده وسنگهابسمت شما پرتاب کند تا انروز ازهردرد وبلایی خلاص ودرامان باشد اگرمیخواهید روز رابه خوشی وشادابی بگذرانید هرصبح مسعود ومریم رجوی را رجم کنید با سنگ بزنید هزارلعنت بفرستید بعد بلند شده برای شستشوی دست وصورت خود بروید بنده همین کاررا هرروزه انجام میدهم وروزم تا موقع خواب به خوشی وخنده میگذرد چشم مریم ومسعود شیاطین عصرحاضرکورباد   

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s